Österlenkirurgin
Aktuellt

PRESSRELEASE                                                                              Simrishamn 2016-02-29

 

FETMAOPERATIONERNA UPPHÖR I SIMRISHAMN

 

Region Skånes politiker beslutade 2005 att operationsverksamheten vid Simrishamns Sjukhus skulle avvecklas.

 

När Simrishamns Sjukhus 2008 såldes till det nybildade fastighetsbolaget Frisk på Österlen AB hade ägarna en vision om att utveckla ett levande sjukhus med olika verksamheter, bland annat en väl fungerande operationsverksamhet.

För att uppnå detta så bildades bolaget Österlenkirurgin som har haft uppdrag från såväl Region Skåne som från andra Landsting i Sverige, samt bedrivit verksamhet riktad mot privatbetalande patienter.

Under senare år har fetmaoperationer utförda på uppdrag av Region Skåne varit den mest betydelsefulla verksamheten för bolaget. Under 2013 utfördes 420 fetmaoperationer och under 2014 utfördes 330.

Under 2015 sjönk antalet fetmaoperationer dramatiskt pga ändrade förutsättningar. Detta genom politiskt fattade beslut i Hälso & Sjukvårdsnämnden i Region Skåne att höja BMI gränsen, samt att Regionen skulle utöka andelen egna operationer. Med dessa förändrade förutsättningar så sjönk antalet operationer för Österlenkirurgin till att under andra halvåret 2015 endast bli 90 jämfört med 160 andra halvåret 2014. Bedömningen är att detta kommer att vara den framtida nivån på antalet operationer.

 

Bolaget har sedan starten haft lönsamhetsproblem vilket inte är helt ovanligt för ett nystartat bolag. Eftersom ägarna haft en långsiktig vision för bolaget så har de både privat och via bolag investerat mer än 40 miljoner i lokalerna och för att täcka förluster, men har nu nått en smärtgräns, varför man beslutat att avveckla.

 

Detta innebär att samtliga operationer inom fetma, urologi, plastik och för vårdgarantipatienter kommer att upphöra vid Sjukhuset.

 

”Jag vet att vi av alla privata vårdgivare som finns i Skåne har de bästa resurserna för att kunna utföra all typ av kirurgi. Detta tillsammans med oerhört kompetent och lojal personal gör att det är med stor sorg i hjärtat jag tyvärr måste konstaterar att det nödvändiga beslutet måste fattas att varsla dessa om uppsägning” säger styrelseordförande Tommy Johansson.

”Vi har sedan en längre tid tillbaka fört flera diskussioner med ansvariga politiker och tjänstemän i Region Skåne med att påtala att vi inte kan bedriva seriös affärsverksamhet när förutsättningarna ständigt förändas och framförallt nu så radikalt som har skett inom fetmakirurgin” fortsätter Tommy Johansson

 

Ca 25 anställda inom operationsverksamheten kommer att vara berörda.MBL förhandlingarna har inletts.

 

Viktigt att poängtera är att Österlenkirurgins ögonmottagning och gråstarrsoperationer i Simrishamn och Ystad inte påverkas av ovanstående förändring. Verksamheten kommer att bedrivas precis som idag av samma kvalificerade medarbetare som tidigare.

 

För ytterligare information kontakta:

Uno Levinsson uno.levinsson@kiviksmusteri.se 070 5771900


Fakta: Frisk på Österlen AB är moderbolag till Österlenkirurgin AB. Övriga dotterbolag i koncernen är Frisk 6 Fastighets AB, Frisk 19 Fastighets AB, Frisk 20 Fastighets AB samt Autoseum AB.

Vårdval Ögon på Österlenkirurgin

Vi tar emot patienter med ögonsjukdomar som innefattas enligt avtal med Region Skåne, men även patienter med privat finansiering.
»Läs mer

Ögonmottagning i Ystad

Ögonkliniken finns sedan den 1 september på Lasarettet i Ystad, Lasarettsgatan 7 A. Telefon 0411-211782.

Information om operationsverksamhet

»Läs mer

Dataskyddsförordningen

Vad innebär GDPR för dig som patient vid Vårda Ögonkliniker?
»Läs mer